Fakturačné údaje, prevádzkovateľa

Trispol Group s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica

IČ: 50107810
DIČ: 2120186937
IČ DPH: SK2120186937

Subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Trnava.

Korešpondenčná adresa

Heroes Laser Aréna
Sladovnícka 15
917 01 Trnava

Bankové účty – pre fakturácie

Bankový účet: 5081717742/8809

IBAN: SK88 0900 0000 0050 8171 7742
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37, Bratislava, Slovenská republika